Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenKontakt oss

Har du ideer til kurs?

Brenner du for et spesielt tema, eller ser du muligheter og behov for kurs på fagområder vi ikke dekker godt nok?

Ta gjerne kontakt med oss!

Ingrid Stockholm Andersen.jpg Ingrid Stokholm Andersen
prosjektleder
stokholmandersentbruker@test.tekna.no


atle_tangedal_80px.jpg Atle Tangedal
prosjektleder, Tekna Kurs
att@tekna.no

Fagkomité for IKT, kurs og konferanser innen IKT, etter- og videreutdanning.

Bente Pedersen.jpg Bente Pedersen
prosjektleder Tekna kurs
bente.pedersen@tekna.no

Fagkomité for Vann/Avløp, By- og Arealplanlegging og Samferdsel. Arrangement av kurs/seminarer innen, vann og avløp, by- og arealplanlegging, samferdsel og olje og gass.

Lise_Olaussen Lise Olaussen
fagkonsulent, Tekna Kurs
lise.olaussen@tekna.no

Teknas fagkomité for olje og gass.
Ansvar for konferanser innen olje og gass relaterte temaer, både nasjonale og internasjonale.
Ansvar for konferanser innen skip/ferger.

Øystein Olsen.jpg Øystein Olsen
fagsjef, samferdsel
oystein.olsen@tekna.no

Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening (NVTF) Norsk Forening for Sikkerhet og Pålitelighetsanalyse (ESRA) + ESRA-Norge Jernbaneingeniørene

Siri Engen.jpg Siri Ebro Engen
prosjektleder
siri.engen@tekna.no

Norsk Betongforening (NB), Betongopplæringsradet (BOR), Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Berg-mekanikkgruppe (NBG), Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund, kurs for Norsk Geoteknisk Forening

Lilly Kristin Langnes 2014_80x120.jpg Lilly Kristin Langnes
prosjektleder
lilly@tekna.no

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP), IPMA sertifisering av prosjektledere, Norsk Betongforening (NB), Norsk Jordskjelvteknisk forening (NJF), Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Miljøbasen.no

Tor Børre Mosland80x120.jpg Tor Børre Mosland
fagsjef, bygg
tor.mosland@tekna.no

Faggruppen for bygg og anlegg,FBA) Forum for treteknikk (FFT)

anne_vikan.jpg Anne Vikan
konsulent, Servicesenteret
anne.vikan@tekna.no

Teknas servicesenter behandler alle påmeldinger til Teknas kurs og konferanser.

Eli_Haugerud Eli Haugerud
konstituert avdelingsleder, faglige grupperinger
eli.haugerud@tekna.no

Spesialrådgiver

Lise_Kristiansen Lise Kristiansen
konsulent, Servicesenteret
lise.kristiansen@tekna.no

Teknas servicesenter behandler alle påmeldinger til Teknas kurs og konferanser.

Henny Cathrine Braarud 2014 - 80px.jpg Henny Cathrine Braarud
prosjektleder, betong
henny.braarud@tekna.no

Norsk Betongforening og Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø

Tone Juel_2014.JPG Tone Juel
rådgiver, biologi
tone.juel@tekna.no

Norsk vannforening og Tekna Biotek, rekruttering av studenter til faggruppene, sekretariatsfunkjoner, markedsføring til arrangementer, markedsføring av Tekna med bakgrunn i fag, facebook, karriere innen bioteknologi og biologi, blogging, nettverksbygging, eksternt samarbeid, politikk innenfor "mitt" fagområde

Anu Laakso80x120.jpg Anu Helena Laakso
fagkonsulent, Tekna Kurs
anu.helena.laakso@tekna.no


ann-christin austang.jpg Ann-Christin Austang
rådgiver
ann-christin.austang@tekna.no


Therese Sørensen 2014 - 80px.jpg Therese V. Sørensen
avdelingsleder Tekna Kurs
tvs@tekna.no