Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenVelkommen til Tekna Kurs

Tekna Kurs tilbyr et bredt spekter av tekniske konferanser og ledelses-faglige kurs. Alle er velkommen til å delta - både medlemmer i Tekna og andre interesserte.

Tekna Kurs er en del av den faglige virksomheten i Tekna.

The conference to attend to be updated on separation design, engineering and operation in upstream oil and gas processing. The conference has been arranged in Norway since 2001 and has become an important forum for being updated on technology news, for knowledge sharing, and for valuable networking.

Informasjon Påmelding
kurs_tekna_Blågrønneverdier2014.jpg

Blå/grønne verdier - Vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder?

Norge urbaniseres og folk flytter til tettsteder. I byene møtes befolkningsvekst med fortetting i eksisterende boligområder, og transformasjon av industri- og næringsområder til boliger. Dette stiller store krav til utforming og tilrettelegging som skaper trivsel og gir innbyggerne gode opplevelser.

Informasjon Påmelding
telekomm_offshore_2012_640.jpg

Telekommunikasjon Offshore

Teknas konferanse har fokus på viktige problemstillinger og løsninger innenfor telekommunikasjonsbransjen. Telekommunikasjon offshore er møteplassen for deg som arbeider med telekommunikasjon på offshore og landanlegg knyttet til olje- og gassvirksomheten.

Informasjon Påmelding
SepTec_2014.jpg

Separation Technology 2014

The conference to attend to be updated on separation design, engineering and operation in upstream oil and gas processing. The conference has been arranged in Norway since 2001 and has become an important forum for being updated on technology news, for knowledge sharing, and for valuable networking.

Informasjon Påmelding