Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenVelkommen til Tekna Kurs

Tekna Kurs tilbyr et bredt spekter av tekniske konferanser og ledelses-faglige kurs. Alle er velkommen til å delta - både medlemmer i Tekna og andre interesserte.

Tekna Kurs er en del av den faglige virksomheten i Tekna.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med raskere planprosesser og enklere byggesaksbehandling. Det er varslet endringer i lov og forskrifter, og praksis rundt planlegging og innsigelser er allerede i endring. Hva slags rammevilkår gir et nytt regime for medvirkning, rettssikkerhet for naboer og regional samordning?

Informasjon Påmelding
Kurs_design_og_ledelse_forside.jpg

Design og ledelse av samhandlingsprosesser i store samferdselsprosjekter

Sprikende interesser, kulturer, arbeidsprosesser og for-forståelser mellom samarbeidende parter i komplekse prosjekter har negativ virkning på økonomien. Teknas kurs har en prosessuell tilnærming til hvordan du bygger en felles plattform for samhandling, gjennom strukturert prosessledelse. Metodikken baseres på utstrakt erfaring med store samferdsels- og byggeprosjekter.

Informasjon Påmelding
Kurs_tekna_new_as_a_manager2014.jpg

New as a manager

Boss or buddy – how to focus on building a team and nurture a strong sense of common commitment towards shared goals. Learn how to earn your subordinates respect and trust, utilizing your strengths in order to release their full potential and get the desired business outcome.

Informasjon Påmelding
kurs-tekna-co2konferansen-2015.jpg

CO2 konferansen 2015

Velkommen til Teknas konferanse for oppdatering på klimapolitikk og teknologiutvikling innen CCS. Konferansen vil fokusere på hvilken rolle Norge skal ha for å nå klimamålene og hva kan norsk industri bidra med. Det er 10. gang fagmiljøet møtes til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Informasjon Påmelding