Kursdagene 2015

Gila

International conferences

Prosjektskolen
Søkeresultater for:Dato updown Tittel updown Sted updown
28.08.2014 IPMA sertifisering for prosjektledere høsten 2014 OSLO
23.09.2014 Anskaffelser i kraftsektoren - AVLYST OSLO
24.09.2014 Faglig studietur til Nederland .
24.09.2014 Innovasjonsledelse OSLO
24.09.2014 Plan- og bygningsloven i praksis - SAK 10 OSLO
24.09.2014 Separation Technology 2014 STAVANGER
25.09.2014 (A0) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør SKIEN
26.09.2014 BIM Introduksjon - webinar .
30.09.2014 Åpent faglig møte i Trondheim- Origo Sluppenveien 17BC-Norges første bygg med termoaktive dekker TRONDHEIM
01.10.2014 (U1) Praktisk betongteknologi - BERGEN
01.10.2014 Studietur innen vann og avløp - England .
07.10.2014 Koordinatorskolen - samling 1 TRONDHEIM
07.10.2014 MS Project for byggebransjen OSLO
07.10.2014 Norsk Standard NS-EN 13670:2009 + NA:2010 GARDERMOEN
07.10.2014 Prosjektgjennomføring - Bygg og anlegg OSLO
13.10.2014 Intercultural Communication STAVANGER
14.10.2014 Blå/grønne verdier - Vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? GARDERMOEN
14.10.2014 Byggherreforskriften OSLO
14.10.2014 Excel for prosjektledere OSLO
14.10.2014 Innføring i multivariat dataanalyse OSLO
14.10.2014 S2 - Sprøytebetong til bergsikring SANDEFJORD
15.10.2014 En innføring i prosjekteringsledelse OSLO
15.10.2014 Praktisk prosjektering av stålbygg OSLO
16.10.2014 MS Project og Excel i samhandling OSLO
20.10.2014 (A2) Videregående kurs i betongteknologi - NB! Kurset er flyttet til Fredrikstad! FREDRIKSTAD
20.10.2014 BIM i praksis SANDVIKA
20.10.2014 MS Office 365 i prosjekter OSLO
20.10.2014 Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner HAUGESUND
21.10.2014 Arealplanlegging - Grunnkurs I og II OSLO
21.10.2014 Forum for Koblingsanlegg 2014 OSLO
21.10.2014 Retorikk OSLO
21.10.2014 Telekommunikasjon offshore 2014 KRISTIANSAND S
22.10.2014 Excel Superstart OSLO
22.10.2014 NORSOK-standardene for prosjektering av offshore stålkonstruksjoner OSLO
22.10.2014 Stabilitetsanalyser av skråninger, skjæringer og fyllinger SANDEFJORD
23.10.2014 Beredskapsdagene i olje og gass 2014 STAVANGER
23.10.2014 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig - tekniske anlegg LILLESTRØM
24.10.2014 (A0S) Sikkerhetskurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør OSLO
24.10.2014 PowerPivot med Excel OSLO
27.10.2014 Radon - målinger og tiltak OSLO
28.10.2014 Introduksjonskurs i ventilers virkemåte STAVANGER
28.10.2014 Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk GARDERMOEN
29.10.2014 Design og ledelse av samhandlingsprosesser i store samferdselsprosjekter OSLO
29.10.2014 Praktisk prosjektledelse OSLO
29.10.2014 Prosjektering av stalkonstruksjoner ihht Eurokode 3 Del 1-1: NS-EN 1993-1-1 OSLO
30.10.2014 Beregning av knutepunkter og forbindelser etter Eurokode 3 Del 1-8: NS-EN 1993-1-8 OSLO
30.10.2014 Bli en tydelig leder for din avdeling eller team - LAB14 LILLESTRØM
30.10.2014 Norsk Betongdag 2014 OSLO
03.11.2014 Prosjektlederen OSLO
03.11.2014 Vegdrift 2014 - Sommerdrift TRONDHEIM
Side: 1 2 3 4 neste >>