Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenGILA vår 2011

Lederutvikling for teknologer

Bli bevisst din lederstil og utvikle dine lederferdigheter!

Programmet går over 4 samlinger og gir deg dybdekunnskap og nyttige verktøy innen ledelse. Programmet er også en arena for trening og nettverksbygging.

Øk din bevissthet og lær mer om:

 1. Hvordan er jeg som leder? 
 2. Hvordan oppfattes jeg av andre, og hvordan påvirker jeg andre?
 3. Hvordan kommunisere på en konstruktiv måte?
 4. Hvordan skape resultater gjennom andre?
 5. Hvilke verktøy vil jeg ha nytte av?

På GILA får du praktisk ledertrening ved bruk av konkrete verktøy levert av dyktige og erfarne foredragsholdere. Første samling omfatter også profilvurdering med individuell tilbakemelding.

GILA står for gruppestudier i ledelse og administrasjon og har over 30 års historie i Tekna. GILA har et omfang på om lag 70 timer, fordelt på følgende fire samlinger i løpet av våren:

 • 1. samling 9.-11. mars 2011: Hvordan er jeg som leder? - en bevisstgjøring
 • 2. samling 12.-13. april 2011: Prestasjonsledelse
 • 3. samling 4.-5. mai 2010: Verdifokusert ledelse - etikk, juss og økonomi
 • 4. samling 9.-10. juni 2011: Kommunikasjon og  endringsledelse

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Dine egne erfaringer blir også brukt aktivt. GILA har som mål å tilby deltakerne en spennende og variert læringsform. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Målgruppe
GILA er utviklet for deg med noen års erfaring fra arbeidslivet. Du er allerede leder, eller du er på vei inn i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Vi har deltakere både fra privat og offentlig virksomhet.

Ønsker du at vi skal kontakte deg?
Hvis du ønsker at vi skal kontakte deg for en uformell prat om GILA, vennligst send en mail til kurs@tekna.no med din kontaktinformasjon samt tidspunkt du ønsker å bli kontaktet.

 • Dato:09.03.2011 kl 1000
  10.06.2011 kl 1600
 • Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN
 • Fagområde:Ledelse og administrasjon
 • Kursnummer:1102850
 • Påmeldingsfrist:18.02.2011
 • Kursavgift:
  • Kr 28000,- Tekna-medlem
  • Kr 31000,- Ikke medlem
  • Avgiften inkluderer ikke reise og hotellkostnader. For deltakere som ikke bor på hotellet, kommer lunsj og pauseservering i tillegg.
 • Avbestillingsfrist:18.02.2011
 • Kontakt: Mette Kathrine Meinert
  22 94 75 26
Se større versjon
18-FEB-11
04-MAR-15