Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenLegionelladagen 2012

smittespredning, kartlegging og risikoreduserende tiltak

Tirsdag 5. Juni

0930 Registrering m/kaffe


Møteleder: Knut Olav Knudsen, VVS - Foreningen

1000 Åpning av kurset v/møteleder

 

1005 (1) Forskriftsendringer
Forskrift om miljørettet helsevern - kapittel 3
Hvilke innretninger og installasjoner er meldepliktig?
Hvilke sanksjoner vil gjelde ved regelbrudd?
Spesialrådgiver Anders Smith, Helsedirektoratet

 

1020 (2) Forebygging av legionellasmitte - en veiledning
Status og endringer
Jens Erik Pettersen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 

1045 (3) Hvordan spres legionellabakterier?
Kort om legionellabakterier og vekstbetingelser
Oversikt over potensielle smittekilder og hvordan bakteriene spres.
Forsker Vidar Lund, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

1105 Kaffepause

 

1120 (4) Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg
Stein Wold Østerhus, NTNU

 

1200 Lunsj

 

1300 (5) Prosjekteringsanvisninger, tappevannsystemer og badeanlegg
Fokus på nybygg og ombygninger
Rådgivende ingeniør Einar Kristoffer Larsen, Multiconsult


1345 (6) Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering
Risikovurdering
Implementering av rutiner for drift og vedlikehold
Kriterier for valg av behandlingsmetode
Behandlingsmetoder tilgjengelig på markedet
Dokumentasjon og internkontroll
Hanne Skiri, Dr. scient, NorKjemi AS

 

1415 Pause

 

1430(7) Legionellaarbeid for gårdeiere
Samhandling med leietaker
Avviksbehandling
Utfordringer og erfaringer
Christian Mikkelsen, Omsorgsbygg Oslo KF

 

1500 (8) Hva gjør vi med Legionella?
Erfaringer med internkontroll av 200 norske hotell
Eirik Ask, Unilab AS
 

1545 Oppsummering v/møteleder

Det tas forbehold om endringer i programmet!

 • Dato:05.06.2012
  kl 1000 - 1600
 • Sted: Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2, OSLO
 • Kursnummer:2012711
 • Kursavgift:
  • Kr 3850,- Medlem av FBA/VVS/NBEF
  • Kr 4350,- Medlem av Tekna eller NITO
  • Kr 4750,- Øvrige deltakere
  • Inkluderer elektronisk kursmateriell og servering
 • Avbestillingsfrist:21-MAY-12
 • Kontakt: Anne Dyve
  22 05 35 57
01-MAR-15