Aktuelle kurs

Gila

International conferences

ProsjektskolenLegionelladagen 2012

smittespredning, kartlegging og risikoreduserende tiltak

Legionellabakterien vil aldri forsvinne, og hvert år meldes det om flere dødsfall. Derfor er det nødvendig å lære mer om bekjempelse og forebygging.

I dag vet man at det er risiko for bakterieoppblomstring i alle typer tappevannssystemer;

 • Kjøletårn
 • Luftskrubbere
 • Offentlige bad 
 • Biorenseanlegg

Under uheldige omstendigheter kan dette lede til sykdom. Imidlertid vil man ved optimal utforming og drift av anleggene kunne redusere denne risikoen vesentlig. Dette stiller krav både til installasjonseiere og driftsansvarlige, og ikke minst er det viktig for prosjekterende med faglig oppdatering.

Vi inviterer til dagskurs der eksperter fra både myndigheter og bransjen vil gi konkrete og praktiske råd om hvordan en kan forebygge og bekjempe legionellasmitten.

Som i mange andre sammenhenger så finnes det ikke bare en metode, men en rekke forskjellige metoder for bekjempelse av legionellabakterien, men på en dag rekker vi bare å gå gjennom enkelte metoder.
Vell møtt til faglig påfyll om "legionella".

 

Målgruppe

Eiendomsforvaltere, driftsansvarlig/-personell, rådgivende ingeniører, leverandører og installatører.

 • Dato:05.06.2012
  kl 1000 - 1600
 • Sted: Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2, OSLO
 • Kursnummer:2012711
 • Kursavgift:
  • Kr 3850,- Medlem av FBA/VVS/NBEF
  • Kr 4350,- Medlem av Tekna eller NITO
  • Kr 4750,- Øvrige deltakere
  • Inkluderer elektronisk kursmateriell og servering
 • Avbestillingsfrist:21-MAY-12
 • Kontakt: Anne Dyve
  22 05 35 57
Arrangør(er):
06-MAR-15