Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenPraktisk anbudsrett og gjennomføring av rådgiverkontrakter

Kursprogram: 0900 - 1600


1. Kontraheringsfasen med fokus på offentlige anskaffelser (kl 0900 - 1200)

1.1 Oversikt over regelverket ift. bygge- og anleggskontrakter

Grunnleggende prinsipper
Kort om terskelverdier og kunngjøringsplikten
Beregning av kontraktssum og oppdeling av kontrakten i bygge- og anleggsanskaffelser
Kort om konkurranseformene

1.2. Særlig varsko i bygge- og anleggskontrakter
Presentasjon av hovedområdene i anskaffelsesprosessen, med særlig fokus på områder der praksis viser at det ofte gjøres feil:

Kvalifikasjonsvurderingen
Tolking av tilbud, retting, avklaring og avvisning - tilbud med forbehold og avvik
Valg av tilbud; tildelingsvurderingen
Begrunnelse og meddelelse

1.3. Begrunnelsesplikten og retten til innsyn i tilbud


Kravene til begrunnelse og utdypning
Virkningene av brudd på begrunnelsesplikten
Forholdet til klagefrist og offentlighetsloven
Retten til innsyn i etter offentlighetsloven
Hva kan unntas fra innsyn, særlig om priser og enhetspriser
Praktisk gjennomføring av innsynsretten
Sakshåndtering, hvordan skal

1.4. Klage og klagestrategi - oversikt over sanksjoner


Klage og omgjøring
Kofa og midlertidig forføyning
Forholdet til kontraktstildeling og vedståelsesfrist
Erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse
Overtredelsesgebyr
Nye regler om at etablerte kontrakten kan "kjennes uten virkning"

 

2. Bruk av rådgivere i offentlige anskaffelser (kl 1200 - 1230)


Generelt om dobbeltroller
Presentasjon av reglene om rådgiverhabilitet
Hva skal til? - Presentasjon av sentrale momenter for vurderingen
Oppdragsgivers plikt til tilrettelegging
Virkning av inhabilitet, bevisbyrde og oppdragsgivers håndtering


3. Rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402 (kl 1230 - 1600 (lunsj kl 1300 - 1400))
Forholdet til byggeleder og prosjekterende


3.1. Avtaleverket NS 8401, NS 8402 og NS 8403


Kort om prosjekteringsstandarden, rådgiverstandarden og byggelederstandarden - og forholdet mellom disse
Honorarformene i de ulike standardene

3.3. Litt om rådgivers ytelse


Betydningen av personlig ytelsesplikt
Partenes representant
Utskiftning av sentrale aktører
Fullmaktsforhold, betydningen av klargjøring

3.4 Rådgivernes plassering i prosjektet, Transport


Totalentrepriser og utførelsesentrepriser
Avtaleforutsetningene
Virkningen av transport
Plasseringen av ansvar for utført og etterfølgende arbeid og forholdet til betaling

3.5 Profesjonsansvaret for rådgiver
Ansvarsgrunnlaget, terskelen for ileggelse av ansvar


Ansvarsbegrensninger
Forholdet til forsikring
Direktekrav mot skadevolders forsikringsselskap
Solidaransvar og subsidiært ansvar

 • Dato:22.05.2012
  kl 0900 - 1530
 • Sted: Bodø Hotel, BODØ
 • Fagområde:Bygg
 • Kursnummer:2012725
 • Påmeldingsfrist:01-MAY-12
 • Kursavgift:
  • Kr 3850,- FBA- medlem
  • Kr 4350,- Tekna/NITO-medlem
  • Kr 4750,- Øvrige deltakere
 • Avbestillingsfrist:01-MAY-12
 • Kontakt: Anne Dyve
  22 05 35 57
Se større versjon
01-MAY-12
02-MAR-15