Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenPraktisk anbudsrett og gjennomføring av rådgiverkontrakter

Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man møter ved bygge- og anleggsprosjekter, fordelt på følgende temaer:

Kontraheringsfasen: Offentlige anskaffelser
Regelverket om offentlige anskaffelser gir mange utfordringer både til oppdragsgivere som skal gjennomføre en anbudsprosess, og for leverandørene som skal levere innholdsmessig gode og konkurransedyktige tilbud.

Vi vil foreta en praktisk gjennomgang av anskaffelsesregelverket og vise mange eksempler, som er nyttig både med sikte på gjennomføring av anskaffelsesprosesser for offentlige oppdragsgivere.

Hovedtemaer er utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kvalifikasjonsvurderingen, tolking av tilbud, valg av tilbud og klageprosessen.


Rådgiverkontraktene
Vi gjennomgår rådgiverkontraktene, med fokus på følgende temaer: Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes? Hvordan skal prosjekter med rådgivere organiseres? Den prosjekterendes/rådgiverens plikter? Endringer. Fristforlengelse og forsering. Prosjekterings- og rådgiverfeil. Gjennomgangen vil gi referanser til aktuell rettspraksis som knytter seg til standardene.

 

 • Dato:22.05.2012
  kl 0900 - 1530
 • Sted: Bodø Hotel, BODØ
 • Fagområde:Bygg
 • Kursnummer:2012725
 • Påmeldingsfrist:01-MAY-12
 • Kursavgift:
  • Kr 3850,- FBA- medlem
  • Kr 4350,- Tekna/NITO-medlem
  • Kr 4750,- Øvrige deltakere
 • Avbestillingsfrist:01-MAY-12
 • Kontakt: Anne Dyve
  22 05 35 57
Se større versjon
01-MAY-12
01-MAR-15