Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenBrann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten

Tekna arrangerer dette seminaret for alle aktører i bransjen, som ønsker kontinuerlig vedlikehold av sine kunnskaper om begrensning av brann- og eksplosjonsrisiko. Seminaret er en årlig møteplass for personell knyttet til brann- og eksplosjonssikring - både til havs og på land. Både nyutdannete og gamle travere vil ha nytte av å delta. 

Årets seminar er lagt til Trondheim, noe som gir anledning til å besøke SINTEF NBL as - Norges branntekniske laboratorium. Programmet går over to dager, og begynner med en bevisstgjøring av god risikostyring og barrieretenkning. Barrierer skal motvirke brannlaster, noe som eksemplifiseres med beregning av et anleggs integritet i brann, samt et besøk ved SINTEF hvor brann kan oppleves.
Dagen avsluttes med sosial samling/fellesmiddag på Kvilhaugen Gård. 

Andre dagen ser vi på planleggingsfasenes mange gode sikkerhetsmessige intensjoner, som likevel ikke nødvendigvis gir resultater som alle er tilfreds med. Vi ser også på nyheter vedrørende eksplosjonsbegrensning, ny FPSO for KNARR feltet, samt renovering av brannvannsystem på Eldfisk.  

I tillegg inviterer vi leverandører til å vise frem sine produkter og tjenester på seminaret.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til årets møteplass for bransjen!

 • Dato:23.05.2012 kl 1000
  24.05.2012 kl 1530
 • Sted: Clarion Hotel & Congress, TRONDHEIM
 • Fagområde:Olje og gass, Prosessindustri
 • Kursnummer:1202510
 • Kursavgift:
  • Kr 6500,- Tekna-medlem eks.mva
  • Kr 7500,- Ikke medlem eks.mva
  • Kr 3750,- Universitets-/høgskoleansatt eks.mva
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Bente Pedersen
  22 94 75 57
Se større versjon
28-FEB-15