Aktuelle kurs

Gila

International conferences

ProsjektskolenBrann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten

Onsdag 23. mai
09:30Registrering av deltakerne m/lett servering
Møteleder: Finn Wichstrøm, Aker Solutions
10:00Velkommen / Praktiske opplysninger
v/møteleder
10:10Risiko- og barrierestyring
- Erfaringer etter Deep Water Horizon og andre ulykker 
Vidar Kristensen, Petroleumstilsynet
10:45Brannbeskyttelse i prosessanlegg
- Technical Requirement 3003
Per Salater, Statoil ASA
11:30Kaffepause / besøk på utstillingen
12:00 Firemonitors as an alternative to deluge systems, and
optimization of deluge
Ragnar Wighus, SINTEF Brann-laboratoriet og
Eli Glittum, Statoil FoU
13:00Lunsj / besøk på utstillingen
Møteleder: Kristen Opstad, ComputIt AS
13:45Avreise med buss til SINTEF Brann-laboratoriet
14:15Besøk på Brann-laboratoriet og demo av brann
17:00Tilbake på hotellet
19:00Avreise med buss til Kvilhaugen Gård
Fellesmiddag / Sosialt samvær
22:30 Retur til hotellet
Torsdag 24. mai
Møteleder: Harald Olstad, Petroleumstilsynet
08:30HMS - En hellig ku?
Misbruk av "den gode intensjon" 
Olav E. Lie, Statoil ASA
09:00Ulykkesberedskap for LNG omlasting- og
distribusjonsanlegg på land
- Brann- og eksplosjonsulykker
- Risikobildet i og rundt LNG-anlegget til Skangass i Risavika
- Beredskapsbehovet sett fra brannvesenets ståsted
- Erfaringer fra planleggingsprosessen
Eivind L. Rake, Brann- og redningstjensten for Sør-Rogaland
09:45Kaffepause / utsjekking av rommene/ besøk på utstillingen
10:15Risikobaserte metoder mht passiv brannbeskyttelse
- Hvorfor bruke risikobaserte metoder?
- Akseptkriterier
- Metodikker
Jens Kristian Holen, Statoil ASA
11:00 Eksplosjon med etterfølgende brann (Case-studies)
Bjørn Hjertager, Universitetet i Stavanger
11:45Lunsj / besøk på utstillingen
Møteleder: Atle Vedvik, Det Norske Veritas
12:30Brann- og eksplosjonssikring ved brønntesting
- 3. parts utstyr på mobile rigger
- Integreringsutfordringer
Jan Erik Zürcher og Atle Vedvik, Det Norske Veritas AS
13:15Bruk av flammehemmende substanser for å begrense
konsekvensene av gasseksplosjoner
- Eksperimenter med kaliumkarbonat, natriumbikarbonat,
  bordsalt i hydrokarbon-luftblandinger
- Lab- og storskala
- Modellering
Kees van Wingerden, GexCon
13:45Kaffepause / besøk på utstillingen
14:15Ny FPSO for Knarr-feltet
- Generell presentasjon av prosjektet
- Prosjektets hovedutfordringer
- Implementering av norske forskriftskrav
- Valgte løsninger for brann- og eksplosjonssikring
Arnstein Skogset, Teekay Petrojarl Production AS og
Jan Erik Sandven, BG Norge
15:00 Eldfisk-prosjektet / Bravo-ombygging
- Renovering av brannvann
Anlaug Nygard, ConocoPhillips
15:30Oppsummering / hjemreise

 • Dato:23.05.2012 kl 1000
  24.05.2012 kl 1530
 • Sted: Clarion Hotel & Congress, TRONDHEIM
 • Fagområde:Olje og gass, Prosessindustri
 • Kursnummer:1202510
 • Kursavgift:
  • Kr 6500,- Tekna-medlem eks.mva
  • Kr 7500,- Ikke medlem eks.mva
  • Kr 3750,- Universitets-/høgskoleansatt eks.mva
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Bente Pedersen
  22 94 75 57
Se større versjon
06-MAR-15