Aktuelle kurs

Gila

International conferences

ProsjektskolenKurs i prosjektledelse

Trondheim

Praktisk prosjektledelse gir deg god innsikt i og nyttige metoder for planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter. Dette kurset går i Trondheim.

Praktisk prosjektledelse er et praktisk kurs for deg som arbeider med prosjektstyring eller prosjektledelse. Hensikten er å styrke din kompetanse i forhold til prosjektet som arbeidsform. Herunder planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter. Kurset er beregnet på personer fra ulike bransjer og fra firma av ulik størrelse, både i privat og offentlig sektor.

Viktige tema på kurset:

 • Hva kjennetegner prosjektet som arbeidsform
 • Organisering og strukturering av prosjekter
 • Hvordan formulere gode og klare målsetninger
 • Hvordan sikre fremdrift og god ressursplanlegging
 • Hvordan håndtere usikkerhet i prosjekter
 • Hvordan bli en tydelig og motiverende prosjektleder
 • Hvordan bygge et godt prosjekt-team
 • Gevinstrealisering og rapportering

Kurset gir deg enkle metoder og teknikker for god ledelse og styring av prosjekter. Se detaljert program for kurs i prosjektledelse her.

Kursledere:

ProfBjørn Andersen

Bjørn Andersen er utdannet sivilingeniør fra maskinlinjen på NTH med påbygning av doktorgrad fra samme sted. Hans hovedstilling er som professor ved NTNU, men bruker halv tid i stilling ved SINTEF. Gjennom en rekke oppdrag, både nasjonalt og internasjonalt, har han opparbeidet erfaring som prosjektleder, prosessveileder og underviser/kunnskapsformidler. Bjørn Andersen har mer enn ti års erfaring med forskning og rådgivning innenfor fagfeltene avdelingen arbeider med. Gjennom en rekke oppdrag, både nasjonalt og internasjonalt, har han opparbeidet erfaring som prosjektleder, prosessveileder og underviser/kunnskapsformidler. Han har arbeidet med et vidt spenn av organisasjoner, fra små og store private bedrifter i såpass forskjellige bransjer som trykkeri til bank til offentlig forvaltning i form av etater og kommuner.


BassamBassam Hussein

Bassam Hussein er utdannet elektroingeniør (1986), sivilingeniør (1994) og dr. ingeniør (1999) og er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU. Han har praktiske erfaringer innen prosjektering og oppføring av elektriske nettverk fra utlandet. Hussein har betydelig erfaring som kursleder innenfor etter- og videreutdanning i prosjektledelse. Hussein har interesse for opplæring i prosjektledelse og har publisert flere publikasjoner om bruk av teknologi og e-læring for effektivisering av opplæring i prosjektledelse. I 2009 har Hussein mottatt studentene (ved Studieprogram produktutvikling og produksjon) sin pedagogikkpris. Han har vært involvert i utvikling og gjennomføring av en rekke skreddersydde bedriftsinterne opplæringsprogrammer i prosjektledelse. Hussein er veileder for flere master- og ph.d. kandidater ved NTNU.

 • Dato:24.04.2012 kl 0930
  25.04.2012 kl 1530
 • Sted: Britannia Hotel, TRONDHEIM
 • Fagområde:Ledelse og administrasjon
 • Kursnummer:1202810
 • Kursavgift:
  • Kr 7400,- Tekna-medlem
  • Kr 8400,- Ikke medlem
  • Påmelding snarest!Kursavgift inkluderer deltakelse, dokumentasjon, pauserservering og lunsj. Reise og opphold kommer i tillegg.
 • Avbestillingsfrist:11-APR-12
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Monica Nordvik
  22 94 75 00
Se større versjon
06-MAR-15