Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenGILA høst 2012

Lederutvikling for teknologer

Lederutvikling for teknologer, med et program som går over 4 samlinger. Bli bevisst din lederstil og utvikle dine lederferdigheter! GILA gir deg dybdekunnskap og nyttige verktøy innen ledelse. Programmet er en arena for trening og nettverksbygging.

Øk din bevissthet og lær mer om:

 1. Hvordan er jeg som leder? 
 2. Hvordan oppfattes jeg av andre, og hvordan påvirker jeg andre?
 3. Hvordan kommunisere på en konstruktiv måte?
 4. Hvordan skape resultater gjennom andre?
 5. Hvilke verktøy vil jeg ha nytte av?

På GILA får du praktisk ledertrening ved bruk av konkrete verktøy levert av dyktige og erfarne forelesere.

GILA står for gruppestudier i ledelse og administrasjon og har over 30 års historie i Tekna. GILA har et omfang på om lag 70 timer, fordelt på følgende fire samlinger i løpet av høsten:

 • 1. samling: Hvordan er jeg som leder? - en bevisstgjøring
 • 2. samling: Prestasjonsledelse
 • 3. samling: Verdifokusert ledelse - etikk, juss og økonomi
 • 4. samling: Kommunikasjon og  endringsledelse

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Dine egne erfaringer blir også brukt aktivt. GILA har som mål å tilby deltakerne en spennende og variert læringsform. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere. Les mer om programmet for hver enkelt samling her.

Målgruppe
GILA er utviklet for deg med noen års erfaring fra arbeidslivet. Du er allerede leder, eller du er på vei inn i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Vi har deltakere både fra privat og offentlig virksomhet.

Ønsker du at vi skal kontakte deg?
Hvis du ønsker at vi skal kontakte deg for en uformell prat om GILA, vennligst send en mail til mette.meinert@tekna.no med din kontaktinformasjon samt tidspunkt du ønsker å bli kontaktet.
Vi har mange tidligere deltagere som er svært fornøyde med programmet. Les mer om hva tidligere deltagere mener om GILA.

 • Dato:04.09.2012 kl 1000
  05.12.2012 kl 1600
 • Sted: Lysebu / Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN
 • Fagområde:Ledelse og administrasjon
 • Kursnummer:1202859
 • Påmeldingsfrist:15.08.2012
 • Kursavgift:
  • Kr 29000,- Tekna-medlem
  • Kr 32000,- Ikke medlem
  • Avgiften inkluderer IKKE reise og hotellomkostninger. For deltakere som ikke bor på hotellet, kommer lunsj og pauseservering i tillegg.
 • Avbestillingsfrist:15.08.2012
 • Kontakt: Mette Kathrine Meinert
  22 94 75 26
Se større versjon
15-AUG-12
05-MAR-15