Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenSkjerpet anskaffelsesregelverk - nye sanksjoner og endringer i begrunnelsesplikten

Regjeringen har foreslått skjerpelser av anskaffelsesregelverket. Stortinget har behandlet lovforslaget, og vedtatt lovendring som trolig trer i kraft denne sommeren.

Den største nyheten er at løpende kontrakter kan kjennes uten virkning, dersom oppdragsgiver ikke har kunngjort konkurransen eller det er begått andre særlige lovbrudd.

Dette vil kunne medføre store praktiske og rettslige konsekvenser for både oppdragsgiver og leverandøren. Den nye sanksjonen erstatter dagens KOFA-gebyr, og vil bli håndhevet av domstolene.

Det vil også bli innført nye bestemmelser om bestemt karenstid før kontrakt kan inngås, og automatisk suspensjon av kontraktsinngåelse ved begjæring om midlertidig forføyning.

I tillegg vil det innføres en ny klagefrist ved begrenset konkurranse samt mulighet til å gjenoppfriske tilbud etter at vedståelsesfristen er utløpt.

FBA (Tekna/NITO) gir deg en innføring i de nye reglene, slik at du er forberedt på det nye regimet.

 • Dato:05.06.2012
  kl 0800 - 1000
 • Sted: Advokatfirmaet Grette DA, OSLO
 • Fagområde:Bygg
 • Kursnummer:2012727
 • Påmeldingsfrist:31-MAY-12
 • Kursavgift:
  • Kr 650,- Medlem av FBA
  • Kr 800,- Øvrige
  • Gratis
 • Kontakt: Tor Børre Mosland
  22 94 75 81
31-MAY-12
02-MAR-15