Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

Prosjektskolen(U3) Betongarbeider - Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjon/kontrolleder, formann/bas

05. - 06. mars og 21. - 22. mars 2012

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden " NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA) som i oktober 2010 erstattet NS 3465. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Standarden " NS-EN 13670:2009 Utførelse av betongkonstruksjoner" har i et eget nasjonalt tillegg angitt spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse.

Kompetansekravene gjelder for alle arbeider som omfattes av denne standard, og sier bl.a. at "Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis som bekrefter kompetanse i henhold til etterfølgende punkter".
Det stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet (BOR) kan etter søknad, utstede kompetansebevis.
Standardens kompetansekrav til aktuelle stillingskategorier er forskjellig avhengig om arbeidet utføres i Utførelsesklasse1,2 eller 3 som tilsvarer klassene begrenset kontroll, normal kontroll og utvidet kontroll i NS 3465. Kravene omfatter utførelse av alle deler av betongarbeidene på betongkonstruksjoner i Norge inkludert spesialarbeider som spennarmering, sveising og montasje av prefabrikkerte betongelementer.


Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i
NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.


Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.


Kursbeskrivelse:
Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset gir dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong. forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer osv. i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner, kontroll av utførelsen etc.

Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).


Varighet:
Kurset varer i 38 timer og gjennomgang av hjemme- og gruppeoppgaver og eksamen. (35 + 3 timer = 38 timer). Kurset arrangeres 2 delt med hjemmeoppgave og eksamen siste dag.
Kursbevis:
Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen


KOMPETANSEBEVIS:
Kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet (BOR) etter søknad og tildeles personer som oppfyller BOR sine krav. Det stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av forkunnskaper (formell utdannelse), tilleggskurs (kompetansekurs som U3) og minste relevante praksistid. BOR sine krav finnes på www.betongopplæringsrådet.no

Søknad med dokumentasjon av forkunnskaper, relevant praksis og angivelse av gjennomførte BOR - godkjente kurs kan leveres inn på kurset. Behandling av søknad er ikke inkludert i kursavgiften.

 

 • Dato:05.03.2012 kl 0900
  23.03.2012 kl 1300
 • Sted: Helsfyr Atrium, OSLO
 • Fagområde:Anlegg
 • Kursnummer:1211213
 • Påmeldingsfrist:28-FEB-12
 • Kursavgift:
  • Kr 9000,- NB medlem
  • Kr 9500,- Ikke medlem
  • Kr 8000,- Pr. medl. delt. utover 3 fra samme firma
 • Avbestillingsfrist:29-FEB-12
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Morten Bjerke
  22 94 75 00
28-FEB-12
28-FEB-15