Aktuelle kurs

Gila

International conferences

ProsjektskolenEurokode 4 Del 1-1: Composite floors Samvirkedekker av stål og betong

• Slim-floor systems
• Deck-flooring
• Dimensjonering ihht: NS-EN 1994

Dette kurset har som formål å gi deltakerne en innføring i beregningsreglene for samvirkedekker av stål og betong for hhv Slim-floor (ny type dekke) og Deck-flooring (tradisjonelt samvirkedekke). Disse systemer er mye brukt på kontinentet men er lite benyttet i Norge. Det vil bli fokus på anvendelse og beregningsregler med hensyn på optimalisering av materialene for en kostnadseffektiv løsning.

Det vil også bli fokus på montering, brann-dimensjonering, vibrasjoner, nedbøyning, og detaljer samt eksempler på dimensjonering.

flag_icon_uk.gif The aim of this course is to give participants an introduction to the design rules of composite floors made of steel and concrete, respectively "Slim-floor systems" (a new type of floors) and "Deck-flooring" (traditional composite floors). These systems are widely used in continental Europe but are little used in Norway. There will be focus on the application and design rules with respect to the optimization of materials for a cost effective solution.

The course will also focus on installation, fire design, vibration design, deflection and details as well as examples of design.

Foreleser er Dr. Ing. Gunter Hauf, Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Entwurf, og Dipl.-Ing. (FH), M. Eng. Florian Eggert, Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Entwurf. 


Praktiske opplysninger

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.200 for medlemmer av Tekna
kr. 6.400 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding):
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

 


For grupperabatt send inn navn og e-postadresser på alle deltakere, fakturaadresse for samlet faktura, samt hvilket/hvilke kursdag(er) det gjelder. I tillegg trenger vi et mobiltelefonnummer vi kan nå dere på.

Bruk "Kurskode: 1228012" i emnefeltet i e-posten og send til kurs@tekna.no eller Klikk her 

 

 

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurset inkluderer kurskompendium
Standard: NS-EN 1994. Bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no
Kontaktperson: Kristian Ivsett Johnsen, tel.22 94 75 00 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

 

 

 • Dato:26.04.2012
  kl 0830 - 1600
 • Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, OSLO
 • Fagområde:Anlegg, Bygg
 • Kursnummer:1228012
 • Påmeldingsfrist:19-APR-12
 • Kursavgift:
  • Kr 5900,- Medlem i NFS eller Norsk Stålforbund
  • Kr 6200,- Medlem av Tekna
  • Kr 6400,- Ikke medlem
 • Kontakt: Kristian Ivsett Johnsen
  22 94 75 00
Arrangør(er):
   
Se større versjon
19-APR-12
06-MAR-15