Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenEffektive forhandlinger

- Bli en dyktigere og mer effektiv forhandler

Kurset gir deg en grundig innføring i de sentrale forhandlingsteknikkene som avgjør en forhandling. Gjennom en kombinasjon av teori og trening i praktiske forhandlingssituasjoner lærer du hvordan du analyserer og forbedrer forhandlingsposisjonen, og hvordan du får bedre gjennomslag og oppnår best mulig resultat i forhandlinger.

Dette kurset er for deg som ønsker å lære hvordan du kan bli dyktigere i forhandlinger. Kurset fokuserer på de forhandlingssituasjonene man møter i praksis og er basert på slagordet "You don´t get what you deserve - you get what you negotiate"

Sentrale emner på kurset:

 • Forhandlingsstrategier og forhandlingsteknikker - hvordan oppnå best mulig resultat?
 • Hvilke forhold påvirker forhandlingsprosessen?
 • Forberedelser til forhandlinger
 • Selve forhandlingsfasen - de ulike stadiene
 • Etiske og avtalerettslige problemstillinger

Se detaljert program for Effektive forhandlinger her

Målgruppe

Kurset er lagt opp slik at det er relevant for alle som har arbeidsoppgaver knyttet til forhandlinger. Du har nytte av kurset uansett hvilken bransje eller virksomhet du kommer fra.

Bakgrunn

Forhandlingssituasjoner er noe de fleste kommer borti daglig. Mange vil likevel ha nytte av å øke sin forhandlingskompetanse når de skal inn i mer komplekse og profesjonelle forhandlingssituasjoner. Målet er da å oppnå best mulig resultater for den virksomheten man representerer, og undersøkelser viser at det er store forskjeller med hensyn til dyktighet og hva som oppnås i forhandlinger.  

Kursleder/foreleser

Per M.Ristvedt er en rutinert og god foreleser. Her er noen utsagn fra tidligere deltakere på Effektive forhandlinger:

-Dette kurset er blant de beste jeg har deltatt på i jobbsammenheng.
-Strukturert, konkret og meget dyktig i sitt fag, flink til å eksemplifisere.
-Flink og engasjert kursholder. God formidlingsevne.


Bilde

Biografi Per M. Ristvedt (født 1965) er advokat med møterett for Høyesterett og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Foruten Japan, hvor Ristvedt ledet Wikborg Reins kontor og var norsk generalkonsul, har han forhandlingserfaring fra en rekke land, så som USA, Korea, Kina, England, Nederland og Frankrike. Seminarlederen er blant annet forfatter av Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold (Cappelen Akademisk Forlag 2003), som er den første boken i sitt slag i Norge. Seminarlederen har spesialeksamen i Negotiation fra USA og har videre seminar- og forskningsopphold i blant annet Negotiation ved Harvard Law School i Massachusetts. Han har også skrevet en rekke artikler, blant annet om ambisjonsnivåets betydning i forhandlinger. Ristvedt har holdt en rekke seminarer/foredrag rundt om i Norge samt i utlandet vedrørende forhandlinger, og har blant annet vært gjesteforedragsholder ved The Strauss Institute for Dispute Resolution ved Pepperdine University i California.

 • Dato:30.08.2012
  kl 0930 - 1630
 • Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO
 • Fagområde:Ledelse og administrasjon
 • Kursnummer:1202864
 • Påmeldingsfrist:23.08.2012
 • Kursavgift:
  • Kr 5400,- Tekna-medlem
  • Kr 5900,- Ikke medlem
  • Prisen inkluderer pauseservering, lunsj og kursdokumentasjon.
 • Avbestillingsfrist:16.08.2012
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Joakim Østbye
  22 94 75 00
Se større versjon
23-AUG-12
01-MAR-15