Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenTeknisk salg

- Salgsteknikker som gir resultater

Kurset gir deg en innføring i salgets faser fra planlegging til oppfølging. Du lærer metodikker som forenkler, effektiviserer og gir deg bedre gjennomslag i salget. Videre blir det lagt vekt på hvilke holdninger og kommunikasjonsferdigheter som bedrer dialogen med kunder og kolleger.

Viktige tema

 • Salgets faser - fra planlegging til kontrakt og oppfølging
 • Salgsutløsende fremferd og kommunikasjon
 • Hva er vi gode på - definer dine Unique Selling Points (USP)
 • Relasjonsbygging/Brickwalling
 • Hvordan kunder tar store kjøpsbeslutninger
 • Kroppsspråkets påvirkning på salgsresultatene
 • Spørreteknikker

Se hele programmet til Teknisk salg

Bakgrunn

Mange ingeniører og realister jobber direkte eller indirekte med salg, men få har formell kompetanse på området. Konkurransen mellom ulike tilbydere i et marked kan ofte være hard, og produktene, løsningene eller tjenestene relativt like. Dette setter store krav til selgerens kompetanse og evne til å gjennomføre salget. Gode selgere kjenner salgets ulike faser og er flinke til å planlegge, gjennomføre og evaluere og lære. De kommuniserer effektivt med kunden - både verbalt og nonverbalt, er proaktive og skaper varige relasjoner med tanke på fremtidig salg. De setter seg inn i kundens situasjon og er flinke til å avklare hans/hennes behov, ønsker, krav og problemstillinger. Samtidig vet de å få oversikt over kundens beslutningsbilde og over enkeltpersoners motiver og behov på de forskjellige nivåene i bedriften.

Det er med andre ord ikke nok å være faglig dyktig på produktet, løsningen eller tjenesten man leverer, man må også evne å selge den på en effektiv måte. Dette todagers kurset dekker områdene beskrevet ovenfor og skal gi deg et godt grunnlag for å bli en bedre selger.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som på et eller annet vis jobber med salg, enten direkte eller indirekte, som f.eks. salgsingeniører, Key Account Managers, produktsjefer og ledere.

Kurset vektlegger aktiv deltagelse og engasjement både i plenum og i gruppearbeid. Begrenset antall plasser.


Kursledere

TI Trond Ivar Hammer er partner og eier i M-Group. Hammer er økonom og utdannet NLP-coach, og har mange års erfaring som selger, salgssjef, markedssjef og daglig leder i salgsbedrifter.  Han bringer med seg erfaringer fra ulike bransjer og har blant annet jobbet med Brødrene Dahl, Det Norske Oljeselskap, Glava, Arctic Paoer, Optimera m.m.
 Richard

Richard Moltzau er utdannet økonom og sykepleier, og er NLP-trainer, -master og -coach. Han har lang ledererfaring fra legemiddelbransjen, software- og helsesektoren, og har de siste 10 årene jobbet med rekruttering, executive search, salgstrening, trening i nonverbal kommunikasjon, lederutvikling, coaching og mentoring. Han har erfaring fra en rekke ulike bransjer og firmaer.

 • Dato:12.09.2012 kl 0930
  13.09.2012 kl 1530
 • Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO
 • Fagområde:Ledelse og administrasjon
 • Kursnummer:1202814
 • Kursavgift:
  • Kr 6900,- Tekna-medlem
  • Kr 7900,- Ikke medlem
  • Prisen inkluderer pauseservering, lunsj og kursdokumentasjon. Påmelding snarest
 • Avbestillingsfrist:29.08.2012
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Joakim Østbye
  97 67 07 64
Se større versjon
04-MAR-15