Aktuelle kurs

Gila

International conferences

ProsjektskolenServitutter

Tingslyst rettighet på annen manns eiendom

En servitutt er en avgrenset rett til faktisk rådighet over fremmed fast eiendom. Dette kan være en rett til aktivt å nyttiggjøre seg av den fremmede eiendommen, som f. eks. å ha en vei over den. En servitutt kan også båndlegge en eiendom, f. eks. i form av at eiendommen ikke kan bebygges, dette er en negativ servitutt. En servitutt kan være knyttet til en eller flere bestemte personer, eller den kan tilhøre en eiendom, en reell servitutt. Kurset vil først ta for seg en begrepsavklaring.

Håndtering av servitutter er en viktig del av eiendomsbegrepet. En stor del av eiendomstvistene vi har i Norge, skyldes mangelfull dokumentasjon og registrering av servitutter. Med innføring av lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) blir det satt fokus på håndtering av rettigheter ved opprettelse av eiendom.

Erklæring om vei, vann og avløp er eksempler på forhold som må være på plass for at en eiendom skal kunne opprettes. Utbyggingsprosjekt kan stoppe opp som følge av slike manglende erklæringer og tvister kan komme i ettertid. Kurset tar for seg hvilke krav lovverket stiller og hvordan blant annet både gamle og nye servitutter skal håndteres før og under oppmålingsforretningen.

 • Dato:02.05.2012
  kl 0900 - 1600
 • Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN
 • Fagområde:By- og arealplanlegging, Vann, avløp og renovasjon, Samferdsel
 • Kursnummer:1252140
 • Påmeldingsfrist:16-APR-12
 • Kursavgift:
  • Kr 2900,- Tekna-medlem
  • Kr 3500,- Ikke medlem
  • Kr 3100,- Medlem Geoforum
  • Studenter betaler kr 150,- for dette kurset, avkrysning i påmeldingsskjemaet. Kurspris inkluderer kompendie, lunch og servering i pauser.
 • Avbestillingsfrist:20-APR-12
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Lene Nordrum
  22 94 75 45
Arrangør(er):
   
16-APR-12
06-MAR-15