Aktuelle kurs

Gila

International conferences

ProsjektskolenEksisterende bygninger - rive eller transformere?

FBAs årskonferanse 2012

Mandag 3 desember 

1800 Befaring - Vulkanområdet

1900 Sosialt samvær med middag  

  

Tirsdag 4 desember

Møteleder: Inge Willumsen

1000 (1) Åpning av konferansen ved møteleder

1010 (2) Hindrer myndighetskrav transformasjon av bygninger?
• Universell utforming
• Energikrav
• Jordskjelvsikring
Anders Evjenth, Kluge advokatkontor

1045(3) Begrepsavklaringer
• Hovedombygging
• Transformere
• Rahabilitere
• Oppgradere
• Verneverdig
• Fredet
Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk

1115 Kaffe/te/mobil

1130 (4) Viktige kriterier for transformasjon
• Resursbruk
• Lønnsomhet
• Langsiktighet
 Tor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

1150 (5) Egner rådhuset seg som boliger?
• Bymiljø- og antikvarisk verdi
• Universell utforming
• Energi- og klima
Bård Folke Fredriksen, Byrådsavdeling for byutvikling

1210 (6) Fra kirke til bar - rive eller transformere?
Ole Wiig, Narud Stokke Wiig

1230 Lunsj

1315-1330 Klosterøya as
Representant fra Skien kommune

1330-1400 (8) Hva gjør staten?
Pål Berger, Rom Eiendom

1400-1415 Kaffe /te/mobil

1415-1500 (9) Birmingham/GB - en by preget av omfattende transformasjon
• The Rotunda - sentralt landemerke fra 1960 omgjort av fra kontorer til boliger
• Fort Dunlop - lagerbygg fra 1930 omgjort til kontorer etc.
• The Mailbox - stort betongbygg fra 1970-tallet omgjort til forretninger, kontorer, hotell og boliger
Joe Holyoak, architect and urban designer/Birmingham

1500 (10) Paneldebatt:  Hvordan oppnå en vellykket transformasjon?

Ordstyrer: Hallvor Stormoen, Sivilingeniør

• Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

• Pål Berger, Rom Eiendom
• Magnus Hvam, Forny AS (Backegruppen)
• Ole Wiig, Narud Stokke Wiig

1545 Oppsummering/avslutning v/møteleder

Det tas forbehold om endringer i programmet!

 

 • Dato:04.12.2012
  kl 0900 - 1600
 • Sted: NITO Konferansesenter, OSLO
 • Fagområde:Bygg
 • Kursnummer:2012745
 • Påmeldingsfrist:16-NOV-12
 • Kursavgift:
  • Kr 3900,- FBA-medlem
  • Kr 4400,- Tekna/NITO-medlem
  • Kr 4700,- Øvrige
 • Avbestillingsfrist:16-NOV-12
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Tor Børre Mosland
  22 94 75 81
16-NOV-12
07-MAR-15