Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenEksisterende bygninger - rive eller transformere?

FBAs årskonferanse 2012

FBA inviterer til en tidsaktuell konferanse der vi setter fokus på eksisterende bygningsmasse. Bygningsmassen representerer store ”energisluk” og er vanskelig å bruke til opprinnelig formål.

Er transformasjon svaret?

Den eksisterende bygningsmassen representerer store verdier som:
• Investert kapital
• Ressurser i form av fornybare og ikke fornybare byggematerialer
• Uttrykk for vår historie og kultur
• Muligheter for vedvarende og/eller ny bruk.

Vedvarende og/eller ny bruk i eksisterende og ulike typer bygninger kan både være lønnsomt og gi gode løsninger for brukere og eiere og for det bygningsmiljø de er en del av.

Krav til redusert energibruk, universell utforming og jordskjelvsikring medfører ofte store utfordringer i denne sammenheng. Gode eksempler fra Norge og andre land på hvordan eksisterende bygninger er gitt ny og tidsmessig innhold og brukskvaliteter vil bli presentert.

Eksempelvis har Aspelin Ramm gjennomført et av Oslos mest vellykkede transformasjonsprosjekter. Den gamle transformatorstasjonen fra 1898 er i dag omgjort til boliger, utstillingslokaler, skole, restauranter og kontorer.


Målgruppe
Byggherrer, eiendoms - utviklere og forvaltere, rådmenn, arkitekter, rådgivende ingeniører, utførende, produktleverandører, brukere og driftspersonell.

 

Målsetting
Etter endt kurs skal du:
• Ha fått en presentasjon av nasjonale og internasjonale prosjekter der transformasjon har vært en suksess
• Ha fått en gjennomgang av hvilke krav myndighetene stiller til eksiterende bygninger vedrørende;
o Universell utforming
o Energikrav
o Jordskjelvsikring

 • Dato:04.12.2012
  kl 0900 - 1600
 • Sted: NITO Konferansesenter, OSLO
 • Fagområde:Bygg
 • Kursnummer:2012745
 • Påmeldingsfrist:16.11.2012
 • Kursavgift:
  • Kr 3900,- FBA-medlem
  • Kr 4400,- Tekna/NITO-medlem
  • Kr 4700,- Øvrige
 • Avbestillingsfrist:16.11.2012
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Tor Børre Mosland
  22 94 75 81
Arrangør(er):
   
16-NOV-12
26-FEB-15