Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

ProsjektskolenProsjektøkonomi

Blant de vanligste årsakene til at prosjekter mislykkes finner vi mangelfull økonomistyring. Dette kurset skal gi deg en innføring i økonomiske begreper og beregningsteknikker som er nødvendige for å komme frem til gode prosjektøkonomiske beslutninger.

Formål
Hensikten med kurset er å gi deg innsikt i hvordan man kan sikre kontroll over resultatutviklingen i prosjektet, slik at det budsjetterte resultatet blir oppnådd.

Kurset gir en  innføring i hvilke økonomiske  beslutninger som må tas før et prosjekt igangsettes. Du skal få en forståelse av hva som påvirker lønnsomheten i prosjekter, hvordan et prosjekt styres ut fra et økonomisk perspektiv, samt hvordan beslutninger som må tas underveis i prosjektet påvirker det økonomiske resultatet.

 • Prosjektbudsjett og prosjektregnskap - etablering og oppfølging
 • Økonomistyring - hvilke parametre er det viktig å styre etter?
 • Investeringsanalyse - vurdering av prosjektets lønnsomhet sett opp mot andre investeringer
 • Kontantstrømsanalyse - hvorfor likviditeten er viktig og hva påvirker den?
 • Endring av prosjektresultat - hvordan påvirke dette?

Se detaljert program her

Målgruppe
Kurset er utviklet for  prosjektledere og prosjektmedarbeidere som ikke har en økonomisk bakgrunn, men som gjennom prosjektarbeid blir involvert i den økonomiske utviklingen på prosjektet.

Beslutningsprosessen på prosjekter vil alltid påvirkes av forholdet mellom kvalitet, kostnad og tid, og derfor er det svært viktig at prosjektdeltakerne kjenner til de økonomiske konsekvensene av de beslutningene som skal tas.

Kursleder
SteinStein Iversen er utdannet siviløkonom og bygg- og anleggsingeniør. Han har toppledererfaring fra flere norske selskaper; samt mange års erfaring fra anlegg- og offshorevirksomhet og industribedrifter. Iversen er i dag partner i selskapet Kommersiell Prosjektstyring.

 • Dato:16.10.2012 kl 0930
  17.10.2012 kl 1530
 • Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO
 • Fagområde:Ledelse og administrasjon
 • Kursnummer:1202824
 • Kursavgift:
  • Kr 7400,- Tekna-medlem
  • Kr 8400,- Ikke medlem
  • Påmelding snarest!Deltakeravgiften dekker deltakelse, kursdokumentasjon, lunsj og pauseservering. Evt. reise og opphold kommer i tillegg.
 • Avbestillingsfrist:23.09.2012
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Monica Nordvik
  22 94 75 00
Se større versjon
02-MAR-15