Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

Prosjektskolen(A0) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør

Kurset er en del av et opplæringsprogram for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206-1 og NS-EN 13670 (tidligere NS 3465). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. NB!! Kurset går Fredag 31. August fra kl. 1500 ( man starter med middag) og hele Lørdag 01. September frem til kl. 1600!

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.


Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med gjennomført grunnkurs som kreves for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Personell som skal ha kompetansebevis som båndbilsjåfør eller pumpeoperatør må i tillegg gjennomføre særskilt sikkerhetskurs. Det vises til eget kursprogram (AOS).Kursbeskrivelse:
Kurset gir innføring i grunnleggende betongteknologi, transport, pumping og levering/mottak av betong etter dagens praksis og gjeldende standarder. På kurset behandles regler for tilsetninger ved levering, kontroll og prøving, registrering av ikke samsvar/avvik, formidling av innhold og kvittering på følgeseddel.

Kursdeltakeren skal få forståelse for betydningen av riktig kvalitet for fersk og herdet betong, hvilke faktorer som påvirker betongkvaliteten, og betydningen av sentrale begreper som masseforhold, fast hetsklasser og bestandighetsklasser. Kursdeltakeren skal også gjøres kjent med bedriftens alminnelige salgs- og
leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, produksjons - kontrollsystem (PKS) miljøbestemmelser, HMS og gis forståelse av service begrepet og betydningen av god kommunikasjon både internt og eksternt.Varighet:

Ca 14 timer inkl. eksamen.
Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.
Kompetansebevis (BT) utstedes av BOR etter gjeldende regelverk når dokumentasjon av forkunnskaper og praksis forleigger.OBS!
Vi gjør oppmerksom på at det bare gis adgang til eksamen etter gjennomført kurs. Det kreves minst 90% tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen. I særskilte tilfeller kan det gis tilgang til eksamen etter avtale med sekretariatet i Betongopplæringsrådet for å dokumentere kompetanse, men dette må avtales på forhånd med sekretariatet i Betongopplæringsrådet.


SÆRORDNINGER:
Deltakere som av medisinske grunner, ved dysleksi eller lese- og skrivevansker eller ved andre grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, må melde fra om dette ved kursstart til kursarrangør. Det kan innvilges 25% (dog maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eksamen.

 

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.


Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 800,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

 

 • Dato:31.08.2012 kl 1500
  01.09.2012 kl 1600
 • Sted: Quality Hotel 33, OSLO
 • Fagområde:Anlegg
 • Kursnummer:1211552
 • Påmeldingsfrist:26.08.2012
 • Kursavgift:
  • Kr 3000,- FABEKO medlem
  • Kr 4500,- Ikke medlem
 • Avbestillingsfrist:28.08.2012
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Henny Cathrine Braarud
  22 94 75 00
26-AUG-12
28-FEB-15