Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

Prosjektskolen(A0S) Sikkerhetskurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør

Tidspunkter for kursstart og kursslutt: Kurset begynner Fredag ettermiddag den 21. september, med mat kl. 15.30, kursstart er kl. 16.30 og man holder på til senest kl. 22.00. Lørdag 22. september starter kurset kl. 0830 og avsluttes innen ca. kl. 16.00 med eksamen.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for båndbilsjåfører og pumpeoperatører og dekker de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og forskrifter samt de kompetansekrav som er angitt i NS-EN 206 -1 og NS-EN 13670.
Kurset er utarbeidet av FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet og er godkjent av Betongopplæringsrådet.


Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av båndbilsjåfør og pumpeoperatør innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.


Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

Varighet:
Ca. 11 timer inkl. eksamen og gruppeoppgaver. og kurset begynner med mat kl 15.30 Fredag ettermiddag.

 

OBS!
Vi gjør oppmerksom på at det bare gis adgang til eksamen etter gjennomført kurs. Det kreves minst 90% tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen. I særskilte tilfeller kan det gis tilgang til eksamen etter avtale med sekretariatet i Betongopplæringsrådet for å dokumentere kompetanse, men dette må avtales på forhånd med sekretariatet i Betongopplæringsrådet.


SÆRORDNINGER:
Deltakere som av medisinske grunner, ved dysleksi eller lese- og skrivevansker eller ved andre grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, må melde fra om dette ved kursstart til kursarrangør. Det kan innvilges 25% (dog maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eksamen.

 

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen

 


Kompetansebevis:
For tildeling av kompetansebevis (PO) Pumpeoperatør eller (BTS) Betongtransportør- sikkerhet må kurset være gjennomført og eksamen bestått. I tillegg må arbeidsgiver ha gitt personellet spesifikk opplæring på maskin samtidig som at krav til relevant praksis må være tilfredsstilt. Kurs (A0) må i tillegg være gjennomført og eksamen bestått.


Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 800,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

 

 • Dato:21.09.2012 kl 1530
  22.09.2012 kl 1600
 • Sted: Quality Hotel 33, OSLO
 • Fagområde:Anlegg
 • Kursnummer:1211553
 • Påmeldingsfrist:13.09.2012
 • Kursavgift:
  • Kr 4100,- FABEKO medlem
  • Kr 5600,- Ikke medlem
 • Avbestillingsfrist:15.09.2012
 • Avbestillingsgebyr:Kr 1200,-
 • Kontakt: Henny Cathrine Braarud
  22 94 75 00
13-SEP-12
05-MAR-15