Aktuelle kurs

Kursdagene 2015

Gila

International conferences

Prosjektskolen



Praktisk anbudsrett og rådgiverkontraktene

Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man møter ved bygge- og anleggsprosjekter, fordelt på ulike temaer.


Målsetting
Kurset vil gi en innføring i og kortfattet gjennomgang av anskaffelsesregelverket, samt rådgiverkontraktene.

 

Målgruppe
Utbyggere/forvaltere, rådgivende ingeniører, entreprenører, offentlig forvaltning.

 

Kontraheringsfasen: Offentlige anskaffelser
Regelverket om offentlige anskaffelser gir mange utfordringer både til oppdragsgivere som skal gjennomføre en anbudsprosess, og for leverandørene som skal levere innholdsmessig gode og konkurransedyktige tilbud.
Vi vil foreta en praktisk gjennomgang av anskaffelsesregelverket og vise mange eksempler, som er nyttig både med sikte på gjennomføring av anskaffelsesprosesser for offentlige oppdragsgivere.

Hovedtemaer er utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kvalifikasjonsvurderingen, tolking av tilbud, valg av tilbud og klageprosessen.

 

Rådgiverkontraktene
Rådgiverkontraktene gjennomgås med fokus på følgende temaer:

 • Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes?
 • Hvordan skal prosjekter med rådgivere organiseres?
 • Den prosjekterendes/rådgiverens plikter?
 • Endringer. Fristforlengelse og forsering.
 • Prosjekterings- og rådgiverfeil.

Gjennomgangen vil gi referanser til aktuell rettspraksis som knytter seg til standardene

 

Foreleser er Jørgen Aardalsbakke, senioradvokat i bygg- og anleggsavdelingen i Advokatfirmaet Grette, der han hovedsakelig jobber med entrepriserett, rådgiverkontrakter og offentlige anskaffelser.

Tidligere har han jobbet som seniorrådgiver i Statens vegvesen Vegdirektoratet, med blant annet fagansvar innenfor kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser. Han har videre vært medlem av lovutvalg om håndhevelsessystemet i regelverket om offentlige anskaffelser (Håndhevelsesutvalget) som avga NOU 2010:2, og er en erfaren kurs- og foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett

 

 • Dato:17.10.2012
  kl 0900 - 1600
 • Sted: Rica Ishavshotellet, TROMSØ
 • Fagområde:Bygg
 • Kursnummer:2012754
 • Påmeldingsfrist:27.09.2012
 • Kursavgift:
  • Kr 3900,- FBA- medlem
  • Kr 4400,- Tekna/NITO-medlem
  • Kr 4900,- Øvrige deltakere
 • Avbestillingsfrist:27.09.2012
 • Kontakt: Anne Dyve
  22 05 35 57
Arrangør(er):
   
27-SEP-12
26-FEB-15